Προερχόμενος από τη Wind

Από τη θέση αυτή έχει την ευθύνη για την Εμπορική Διεύθυνση, το Category Management, το Marketing και το CRM. Ο Χρήστος Καλογεράκης προέρχεται από τη Wind όπου κατείχε τη θέση του Διευθυντή Marketing, ενώ η προϋπηρεσία του περιλαμβάνει θέσεις ευθύνης σε εταιρείες όπως η Vodafone και η Bacardi. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Shipping, Trade & Finance από το πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, καθώς και προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Deree College.