Στο πλαίσιο ενίσχυσης της in-house creative ομάδας

(ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ) Εντάχθηκε στο δυναμικό της Wolff Olins, μέλος του ομίλου Omnicom, το 2000 ως creative director, διετέλεσε CEO από το 2006, ενώ τη θέση του θα αναλάβει ο Ije Nwokorie, τωρινός υπεύθυνος της Wolff Olins London. Πρόκειται για ένα είδος επιστροφής του Heiselman στην Apple, καθώς εργαζόταν εκεί ως design contractor στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η Apple βρίσκεται, γενικά, σε περίοδο αναδιάταξης, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την in-house δημιουργική και σχεδιαστική της ομάδα και την στρατηγική της digital marketing, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του αυξανόμενου και έντονου ανταγωνισμού από τη Samsung.