Ολοκληρώθηκε ο διαχωρισμός δραστηριοτήτων της Abbott σε δύο ανεξάρτητες εταιρείες

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Abbott Ελλάς μετά τον διαχωρισμό περιλαμβάνουν Φαρμακευτικά Προϊόντα, Διαγνωστικά Προϊόντα, Συσκευές Μέτρησης Σακχάρου, Προϊόντα Κλινικής Διατροφής και Προϊόντα Μοριακής Διάγνωσης. Όσον αφορά στον νέο CEO, η επαγγελματική πορεία του C. Capone στην Abbott ξεκίνησε το 1982. Έκτοτε ανέλαβε διάφορες ηγετικές θέσεις στην Abbott Ιταλίας και Ελλάδας, ενώ για περίπου πέντε χρόνια και με έδρα την Ελλάδα είχε στον τομέα ευθύνης του την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Πριν τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της Abbott, κατείχε τη θέση του General Manager του Κλάδου EPD (Established Pharmaceuticals Division) στην Abbott Ελλάς.