Καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει η Renée James

Ο B. Krzanich, 52 ετών, έχει ανελιχθεί μέσα από μια σειρά τεχνικών αρμοδιοτήτων και ηγετικών ρόλων από την είσοδό του στην Intel το 1982. Το διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε επίσης τη Renée James, 48 ετών, στη θέση της προέδρου της Intel. Η R. James έχει ευρεία γνώση της βιομηχανίας πληροφορικής σε τομείς hardware, ασφάλειας, λογισμικού και υπηρεσιών, την οποία ανέπτυξε με ηγητικές θέσεις στην Intel και σαν πρόεδρος των θυγατρικών λογισμικού της Intel – Havok, McAfee και Wind River. Επίσης, είναι μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Vodafone Group Plc και  της VMware Inc.