Προέρχεται από τη μητρική εταιρεία Achmea

Ο Besim Jawad είναι 47 ετών και δραστηριοποιείται στην Achmea από το 1998, έχοντας ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του στην εταιρεία από την Διεύθυνση Συνταξιοδοτικών Προϊόντων στις Κάτω Χώρες. Μέχρι σήμερα, εργαζόταν ως Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών για την Διεύθυνση Προϊόντων Ζωής και  Συντάξεων της Achmea. Ο Γιάννης Καντώρος ανέφερε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με ένα στέλεχος το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ομίλου Achmea και διαθέτει διεθνή εμπειρία. Έχουμε την πεποίθηση ότι με το γνωστικό υπόβαθρο και την εμπειρία που έχει και στα προϊόντα Ζωής και Συντάξεων, ο Besim προβάλλει ως ο κατάλληλος άνθρωπος για να καθοδηγήσει τις λειτουργίες της εταιρείας μας».