Διευθυντής Marketing και επιχειρησιακής ανάπτυξης

Ο Α. Δόσης έχει συνολικά 15 έτη επαγγελματικής εμπειρίας, εκ των οποίων τα 10 αφορούν Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, από το 1994 έως το 1999 εργάστηκε στο εμπορικό τμήμα της Violex-Bic, ενώ από το 1999 έως το Σεπτέμβριο του 2009 κατείχε διευθυντικές θέσεις στο ευρύτερο εμπορικό τμήμα της Wind-Tellas, στην οποία τελευταία είχε τη θέση του Sales Operation Director.