Αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Distribution & Partners στη GLOBO Mobile

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την ανάπτυξη των συνεργασιών της Globo Mobile για την προώθηση της πλατφόρμας GΟ!Enterprise Server στην Ελληνική και παγκόσμια αγορά. Ο Αθανάσιος Βαβάτσικος διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αγορά της Πληροφορικής, προερχόμενος από τη Symantec Ελλάς, στην οποία διετέλεσε Country Manager από το 2004 έως και το Μάρτιο του 2012.