Ορίστηκαν μέλη και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Tο νέο ΔΣ του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ), που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 9ης Ιουλίου, συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 21 Ιουλίου, οπότε και ορίστηκαν οι τομείς δραστηριότητας ως εξής: Πρόεδρος: Αντώνης Ποταμίτης (PAMG), Αντιπρόεδρος: Κώστας Βαλκάνας (Topsmarts Investments Fund), Αντιπρόεδρος Α’ Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας: Αλέξης Ζητρίδης (όμιλος ΟΤΕ), Αντιπρόεδρος Β’ Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Μελών: Πέτρος Χανής (Beiersdorf Hellas), Γεν. Γραμματέας: Κώστας Σωτηρούδης (Praktiker Hellas), Υπεύθυνη Οικονομικών & Διαχείρισης: Κρίστη Μουσιώνη (Nektar Natura Hellas), Μέλη: Βαγγέλης Καλαμπόκας (όμιλος West), Ελένη Κοντού (Menarini Hellas), Χρήστος Παπαγιαννόπουλος (Leaseplan Hellas), Ειρήνη Τσεβδού (Bonduelle Central Europe KFT), Συνδεδεμένο Μέλος: Δήμητρα Καμβάση (Lease It).

Ο Αντώνης Ποταμίτης δήλωσε: «Το ΙΠΕ έχει καταφέρει να εκπληρώσει το όραμά του, να αποτελέσει δηλαδή έναν ισχυρό θεσμικό φορέα και αυθεντικό εκφραστή της κοινότητας των πωλήσεων, πιστεύοντας βαθιά στον άνθρωπο και στηριζόμενο σε αξίες όπως η ακεραιότητα, η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός, το πάθος και ο αλληλοσεβασμός. Επιπροσθέτως, καθώς κατανόησε έγκαιρα την αλλαγή των δεδομένων που συντελούνται διαρκώς σε κάθε επίπεδο, θα φροντίσει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα μέλη του με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να ενημερωθούν και να εφοδιαστούν με νέες δεξιότητες, εκτός των τεχνικών πωλήσεων, που απαιτεί η αγορά, όπως analytical skills, data analysis, supply management, digital transformation, leadership, coaching, finance, business sales marketing».