Στόχος της εκδήλωσης είναι να εντοπιστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και η πρόοδος και οι δυσκολίες της ψηφιακής οικονομίας στο ελληνικό πλαίσιο. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Task Force Digital Single Market και από το Antitrust Policy Unit θα παρουσιάσουν την τομεακή έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τους κανόνες για τις συμβάσεις διανομής. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ενημερώσει για την πρόσφατη νομολογία και τις τάσεις στην πολιτική και στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Επίσης, σημαντικοί ομιλητές θα παρουσιάσουν τις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα θέματα συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των ΟΤΕ, Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος, SAP, Aegean και Viva Wallet.