Η Convert Group ανακοίνωσε ότι ο Παναγιώτης Γκεζερλής, ιδρυτής και πρώην Chief Executive Officer, θα αναλάβει τη θέση του Προέδρου της εταιρείας συνεχίζοντας την πλήρη απασχόλησή του στην εταιρεία, και από τη 1η Ιουνίου 2022, τη θέση του Chief Executive Officer αναλαμβάνει ο Ανδρέας Πετρόπουλος, ο οποίος κατείχε τον ρόλο του Chief Revenue Officer.

Η Έλενα Χαϊλαζοπούλου συνεχίζει τα καθήκοντα της Chief Product Officer και διατηρεί τον ρόλο της Deputy CEO της Convert Group. Οι Παναγιώτης Γκεζερλής και Έλενα Χαϊλαζοπούλου, δήλωσαν σχετικά: «Έχουμε σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στους εταιρικούς μας στόχους και αναμφίβολα θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με την πολύτιμη βοήθεια του Ανδρέα.

Αξιολογώντας το τι κατάφερε μέσα σε 1,5 χρόνο στην Convert Group στην ανάπτυξη των πωλήσεων εκτός και εντός συνόρων, της θωράκισης της διοικητικής μας κουλτούρας και της διαμόρφωσης της εσωτερικής μας οργάνωσης, θεωρήσαμε ότι είναι ο καταλληλότερος ηγέτης για τη φάση που μπαίνει η εταιρεία μας: αυτή της κλιμάκωσης σε έναν μεγάλο οργανισμό».