Η Τράπεζα Eurobank, σε συνέχεια του ορισμού του Ανδρέα Αθανασόπουλου ως Group Chief Transformation Officer της Τράπεζας, του ανέθεσε και τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνoντα Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ, καθώς και μέλους της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους Θεόδωρου Καλαντώνη. Παράλληλα, η Cinzia Basile εξελέγη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος George Myhal. Επισημαίνεται ότι ο Ανδρέας Αθανασόπουλος ορίστηκε επίσης ως μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της Τράπεζας.