Ο Alpha 98,9 αποτελεί το νέο μέλος της ΕΙΙΡΑ, μετά από ομόφωνη έγκριση της αίτησής του. Πλέον, εκπροσωπεί 29 ραδιοφωνικές επιχειρήσεις της Αττικής, που αντιστοιχεί σε μηνιαία ακροαματικότητα 97,4%, βάσει έρευνας των MRB και Global Link για την ΑΕΜΑΡ. «Καλωσορίζουμε τον Alpha στη συλλογική φωνή της ένωσής μας, στην κοινή προσπάθεια για την άρση των χρόνιων στρεβλώσεων της ραδιοφωνίας και, κυρίως, για τη ρύθμιση του μείζονος ζητήματος της νόμιμης εκπομπής, ωσότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών», δήλωσαν τα μέλη του ΔΣ ΕΙΙΡΑ.