Ο Αλέξης Ζητρίδης αποχώρησε από τον όμιλο ΟΤΕ και τη θέση του Επικεφαλής του Δικτύου Πωλήσεων D2D για να αναλάβει τον ρόλο του Managing Director στο Helidoni Group.

Το Helidoni Group δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2022, αναπτύσσοντας εταιρικό χαρτοφυλάκιο και επενδύοντας σε επιχειρήσεις που δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία, με εστίαση στους πυλώνες zero waste και zero emissions.

Επιπρόσθετα, συμμετέχει σε VCs με αντίστοιχο προσανατολισμό ενώ παράλληλα ενεργοποιείται στον κλάδο των ακινήτων και του τουρισμού. Ο Αλέξης Ζητρίδης είναι Χημικός με μεταπτυχιακούς τίτλους στο Marketing και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Διαθέτει 25ετή εργασιακή εμπειρία σε ανώτατες θέσεις ευθύνης εγχώριων και πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας και έχει διατελέσει Μέλος ΔΣ σε σημαντικό αριθμό εταιρειών δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.