Προηγούμενα ήταν Διευθυντής του Γραφείου Υπ. Οικονομικών

Ο Άκης Σκέρτσος έχει υπηρετήσει για μία πενταετία σε θέσεις ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, με πιο πρόσφατη αυτή του Διευθυντή του Γραφείου Υπουργού Οικονομικών, από τον Ιούλιο 2012 έως τον Ιούνιο 2014. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Political Management and Lobbying και πτυχιούχος της Σχολής Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.