Η υγεία του πλανήτη μας σχετίζεται με την υγεία των ανθρώπων διεθνώς. Στη Novartis έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες για να ζούμε όλοι περισσότερο και καλύτερα σε ένα πιο υγιές περιβάλλον. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι σημαντική και άμεσα συνδεδεμένη με τον σκοπό μας να επαναπροσδιορίσουμε την ιατρική πρακτική για να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε τη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό γιατί η υγεία όλων μας σχετίζεται με το περιβάλλον, στο οποίο ζούμε.

Η υγεία του πλανήτη μας συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη υγεία και η πανδημία Covid-19 το καταδεικνύει έντονα. Οι αρνητικές επιπτώσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον, π.χ. μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου και της μαζικής αποψίλωσης των δασών, καταστρέφουν τον βιότοπο πολλών ειδών άγριων ζώων και έχουν ως αποτέλεσμα να ζούμε πιο κοντά σε εκτοπισμένα άγρια ζώα. Αυτό αύξησε τον κίνδυνο των ζωονόσων, δηλαδή ασθενειών ή μολύνσεων που μεταδίδονται φυσικά από τα σπονδυλωτά ζώα στον άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι ορισμένες ζωονόσοι μπορούν να προκαλέσουν επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις της νόσου, όπως οι νόσοι των ιών Έμπολα, Sars, Mers ή παγκόσμιες πανδημίες, όπως η Covid-19.

Δεσμεύσεις για το κλίμα, το νερό και την κυκλική οικονομία έως το 2030
Το περιβάλλον επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων και στοχεύουμε συνεχώς στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Φιλοδοξία μας είναι να παίξουμε ηγετικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, οδηγώντας την εταιρεία, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, σε θετικές αλλαγές. Για το λόγο αυτό, έχουμε δεσμευτεί για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, νερού & πλαστικού έως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, εστιάζουμε σε τρεις περιοχές με στρατηγικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις: κλίμα, νερό και κυκλική οικονομία. Σημαντική πρωτοβουλία του παγκόσμιου οργανισμού είναι η πρόσφατη υπογραφή πέντε ηλεκτρονικών συμβάσεων αγοράς ενέργειας (VPPA), οι οποίες αναμένεται να προσθέσουν συλλογικά περισσότερα από 275 megawatt καθαρής ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η κίνηση αυτή καθιστά τη Novartis την πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που αποσκοπεί στην επίτευξη 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στις Ευρωπαϊκές της εγκαταστάσεις μέσω VPPA. Επιπλέον, τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού, η Novartis εγκαινίασε ένα ολοκληρωμένο έργο ανάπτυξης λεκάνης απορροής για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην περιοχή Τελανγκάνα της Ινδίας, μιας από τις χώρες με τα μεγαλύτερα προβλήματα λειψυδρίας στον κόσμο.

Επενδύσεις στις εγκαταστάσεις με ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος
Η Novartis Hellas ενέκρινε το 2019 την νέα παγκόσμια Στρατηγική Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας, όπου μέσω της δράσης «Novartis Plastic Free Workplace», η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να απομακρύνει τα Πλαστικά Μιας Χρήσης από όλες τις εγκαταστάσεις της. Επιπλέον, έχουμε πραγματοποιήσει στις εγκαταστάσεις μας επενδύσεις με προσδοκώμενο ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος, καταφέρνοντας να μειώσουμε την ετήσια κατανάλωση ενέργειας κατά 21% περίπου, σε σχέση με το 2010, ενώ, με σταδιακή εφαρμογή πολιτικών ορθολογικής χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση και άρδευση, καθώς και πρακτικών μέτρων για την αποτροπή διαρροών, καταφέραμε να μειώσουμε τη συνολική άντληση νερού, το 2019, κατά 17%, σε σχέση με το 2018. Ειδικά για το θέμα της μεταφοράς των ανθρώπων μας, εστιάζουμε στο να ανανεώνουμε συχνά τα αυτοκίνητα του στόλου μας με μοντέλα με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και σύγχρονης τεχνολογίας, όπως υβριδικά μοντέλα.

Καθώς περισσότερες εταιρείες αγκαλιάζουν τον κοινωνικό αντίκτυπο, ως βασικό επιχειρηματικό στόχο, η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθεί. Απαιτείται ισχυρή ηγεσία τώρα, περισσότερο από ποτέ, για να προχωρήσουμε πέρα από το «business as usual» και να γίνουμε καταλύτες μιας παγκόσμιας απάντησης σε σύνθετες κοινωνικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή.

Φωτεινή Μπαμπανάρα, Επικεφαλής Επικοινωνίας Ομίλου Novartis