Την αντίδρασή τους στο νομοσχέδιο Πέτσα για τη διαφήμιση στα ΜΜΕ εκφράζουν με σχόλιά τους στο opengov.gr στελέχη της αγοράς και θεσμικές οργανώσεις, όπως ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και η Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ).

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην παρ. 8A του άρθρου 46 η οποία δημιουργεί υποχρέωση προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας των Μέσων πριν την υποβολή προσφοράς από τις διαφημιστικές εταιρείες κατά τα media spec, ο ΣΔΕ ζητά την απόσυρσή της και την χαρακτηρίζει ως «αδικαιολόγητη παρέμβαση στη λειτουργία της διαφημιστικής αγοράς. Παρεμβαίνει διοικητικά στην αγορά και στον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης και παραβιάζει τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, δημιουργώντας γραφειοκρατικά εμπόδια και στρεβλώσεις σε μια διαδικασία που οφείλει να είναι απρόσκοπτη και ελεύθερη μεταξύ δύο ιδιωτικών μερών, δηλαδή των διαφημιζομένων και των διαφημιστικών εταιρειών. Επιπλέον, σε περίπτωση καταχρηστικής εφαρμογής της διάταξης, ελλοχεύει ο κίνδυνος επιρροής στα αποτελέσματα του διαγωνισμού».

Παράλληλα, ζητά και την απόσυρση της παρ. 10 του άρθρου 46 που οδηγεί σε απαγόρευση παροχής υπηρεσιών μέτρησης της διαφημιστικής αποτελεσματικότητας (media auditing), καθώς όπως επισημαίνει «λειτουργεί εις βάρος του υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού και δύναται να δημιουργήσει ανισότητες».

Από την πλευρά της, για την παρ. 10, με την οποία απαγορεύεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφημιζόμενων επιχειρήσεων ή/και διαφημιστών, ή μεταξύ των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σχετικά με τις τιμές πώλησης και τη διαφημιστική δαπάνη, η ΕΔΕΕ σχολιάζει ότι η διατύπωσή της δημιουργεί προβλήματα ερμηνείας: «Αν η πρόθεση είναι να απαγορευθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων (Μέσα, Διαφημιζόμενοι, Διαφημιστές) θα πρέπει να γίνει σαφές. Τα διαζευκτικά (ή/και) δημιουργούν αμφιβολίες και προφανώς δεν μπορεί να απαγορεύεται η ανταλλαγή πληροφοριών στην καθημερινή επαφή μεταξύ ενός Μέσου και ενός Διαφημιστή ή ενός Διαφημιστή και ενός Διαφημιζόμενου, προκειμένου να λειτουργήσει η διαδικασία media planning και media buying».

Επιπλέον, η ΕΔΕΕ αντιτίθεται στην παρ. 8Α, καθώς όπως αναφέρει «γίνεται μια ακόμα απόπειρα ακραίας κρατικής παρέμβασης στη φυσιολογική λειτουργία της αγοράς διαφήμισης, όπως είναι διαμορφωμένη σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο. Εδώ, προφανώς, η Κυβέρνηση έρχεται να ικανοποιήσει νομοθετικά την επιθυμία των Μέσων (και δη των τηλεοπτικών σταθμών, όπως γίνεται φανερό από την ορολογία που χρησιμοποιείται στο κείμενο) να πωλήσουν σε ψηλότερες τιμές και με αυτές τις τιμές να δεσμεύσουν, εκ των προτέρων, τον οικονομικό προγραμματισμό των αγοραστών τους διαφημιστών και διαφημιζόμενων, χωρίς να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείρισή τους από τα Μέσα, με αντικειμενικά οικονομικά κριτήρια, ιδίως σε διαγωνιστικές διαδικασίες, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα». Υπογραμμίζει, επίσης, ότι «οι τιμές στην αγορά -οποιαδήποτε αγορά- δεν ορίζονται με νόμους, αλλά με τους κανόνες προσφοράς και ζήτησης».