Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 Απριλίου, το ετήσιο Shopper Trends συνέδριο της NielsenIQ, όπου παρουσιάστηκαν τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα της έρευνας, που αφορά στο προφίλ του Έλληνα αγοραστή στα καταστήματα σούπερ μάρκετ.

Παραδοσιακά, ο μέσος αγοραστής είναι ουσιαστικά αγοράστρια, δηλαδή γυναίκα 39 ετών και πρόκειται για το άτομο που είναι κυρίως υπεύθυνο για την πλειοψηφία των αγορών στο νοικοκυριό. Οι κύριες αγορές του νοικοκυριού πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι συμπληρωματικές/έκτακτες αγορές πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο δύο φορές την εβδομάδα, σε καταστήματα όχι μίας, αλλά παραπάνω από δύο διαφορετικών λιανεμπορικών αλυσίδων.

Το ποσό της μηνιαίας δαπάνης για τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ υπολογίστηκε στα 329 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αποτελώντας μάλιστα και την υψηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι στα 352 ευρώ, ωστόσο υψηλότερα από αγορές με μεγαλύτερο ΑΕΠ, όπως η Γερμανία.