Χαμηλές επιδόσεις αναμένεται να καταγράψει εφέτος το λιανεμπόριο FMCGs με βάσει τα δύο πιθανά σενάρια στα οποία κάτέληξε η εταιρεία μετρήσεων NielsenIQ και παρουσίασε την Τρίτη 13 Απριλίου στο online event «Shopper Trends 2022».

Το πιο αισιόδοξο σενάριο προβλέπει μείωση της τάξεως του 0,3% ενώ το πιο απαισιόδοξο, του 2,6% στις πωλήσεις στο σύνολο του 2022.Το πρώτο σενάριο έχει βασιστεί στην υπόθεση ότι η υπόλοιπη χρονιά θα κυλήσει μέσα σε ένα παρόμοιο μακροοικονομικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής και με ένα πληθωρισμό για το καλάθι των FMCGs περίπου της τάξης του 1,5% με 1,6%.

Το δεύτερο σενάριο βασίζεται σε μια πιο «έντονη» πραγματικότητα όπου ο πληθωρισμός για τα συγκεκριμένα προϊόντα θα διπλασιαστεί, στο 3%. Μέχρι στιγμής, η πορεία τους τρεις πρώτους μήνες του έτους παρουσιάζει αρνητική τάση με τα στοιχεία της NielsenIQ να υποδεικνύουν μείωση 1,4% στις συνολικές πωλήσεις, που πραγματοποιούνται από το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.