Απαντώντας στο φαινόμενο του Tech Glass Ceiling, το πρόγραμμα INCO Academy Work in Tech θέτει στο στόχαστρο την αντιμετώπιση της έλλειψης STEM εκπαίδευσης στις γυναίκες, καθώς και την κατάρριψη της αντίληψης ότι ένα tech περιβάλλον δεν είναι φιλόξενο για αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, η MExoxo αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει 670 γυναίκες στο IT Support και να τις φέρει σε επαφή με την αγορά εργασίας.

Με πρωταρχικό στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, το Work In Tech θα εκπαιδεύσει στο tech 700 γυναίκες, παρέχοντας τους παράλληλα την ευκαιρία να βρουν εργασία. Οι Nicolas Hazard, Founder and President του INCO, και Ελπίδα Κόκκοτα, Ιδρύτρια της ΜΕxoxo, μας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά.

MW: Το Work In Tech ακούγεται ένα πολλά υποσχόμενο και χρήσιμο πρόγραμμα. Μιλήστε μας λίγο για αυτό, ποια η αφορμή για την υλοποίησή του και ποιος ο βασικός στόχος του;

Nicolas Hazard: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της INCO Academy παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, στις δεξιότητες και στα δεδομένα που χρειάζονται πια, για θέσεις εργασίας με μεγάλες ευκαιρίες εξέλιξης, στην συνεχόμενα εναλλασσόμενη οικονομία σε 40+ χώρες σε όλο τον κόσμο. Χάρη στην υποστήριξη του Google.org, ξεκινήσαμε το Work In Tech, ένα πρόγραμμα που στοχεύει να δώσει απάντηση στην ανεργία, σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να συρρικνωθεί 4% ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Οι ίσες ευκαιρίες απασχόλησης δεν είναι προσβάσιμες για πολλούς ανά τον κόσμο, καθιστώντας την οικονομική «κινητικότητα» απρόσιτη για εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο.

Ωστόσο, ενώ η πανδημία έχει δημιουργήσει τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας, έχει επιταχύνει επίσης την ψηφιοποίηση της οικονομίας μας και, κατά συνέπεια, την ευρεία ζήτηση σε ειδικούς στην τεχνολογία: 1 στις 5 επιχειρήσεις στην ΕΕ προσλαμβάνουν IT specialists, το 53% των επιχειρήσεων αναφέρει αδυναμία στο να καλύψει θέσεις εργασίας στην τεχνολογία, και τέλος οι ρόλοι που σχετίζονται με την πληροφορική κυριαρχούν στις 10 πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Τα επόμενα 3 χρόνια, το Work In Tech στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών προς αύξηση της κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας για 50.000 άτομα που βρίσκονται στο περιθώριο ενώ ταυτόχρονα, ο Covid-19 το έχει επιταχύνει και αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια στην εύρεση εργασίας. Η INCO Academy και δεκάδες τοπικοί συνεργάτες σε 17 ευρωπαϊκές χώρες – όπως η MExoxo στην Ελλάδα – διανέμουν το IT Support Certificate σε ευάλωτες ομάδες που αναζητούν εργασία και τους παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη για να διασφαλίσουν την επιτυχή μετάβασή τους στο τεχνολογικό εργατικό δυναμικό.

Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός; Ποια μεθοδολογία και ποια μέσα αξιοποιούνται στην υλοποίηση του προγράμματος;

N.H.: Ο στόχος της INCO Academy-Work in Tech είναι να συνεργάζεται στενά με τοπικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, που έχουν ισχυρή και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία σε σχέση με το κοινό στο οποίο στοχεύουν. Τους παρέχουμε ανάπτυξη δυνατοτήτων για να είμαστε σίγουροι ότι θα μεγιστοποιήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Η ευελιξία και η συμπερίληψη είναι τα κλειδιά για την επιτυχία. Το πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών Google IT Support είναι προσβάσιμο στη Coursera, επιτρέποντας στις εκπαιδευόμενες να παρακολουθήσουν το μάθημα με τον δικό τους ρυθμό, ενώ συγχρόνως υποστηρίζονται και από συμπληρωματικές υπηρεσίες. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία Learners Impact Data Collection της Inco, για να μετρήσουμε την πρόοδό τους κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού και πάντα εξασφαλίζουμε ότι τους παρέχονται οι πιο σχετικοί πόροι προκειμένου να επιτύχουν.

To πρόγραμμα υλοποιείται από τους Google.org, INCO Academy, Coursera και MExoxo. Ποιά η συμβολή του καθενός για την επιτυχημένη διεξαγωγή του;

H.: Πιστεύουμε ότι η πιο σημαντική συμβολή των βασικών φορέων του προγράμματος, είναι το συλλογικό όραμα στην υλοποίηση δράσεων για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στην Ελλάδα.

Η Google σχεδίασε το εκπαιδευτικό πιστοποιημένο πρόγραμμα IT Support, το οποίο φιλοξενείται στη Coursera, για την Ελλάδα και για 17 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες. Ο Google.org χρηματοδοτεί το πρόγραμμα και παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίσει επιτυχημένη ολοκλήρωση και θετικά αποτελέσματα για τις εκπαιδευόμενες.

Ως παγκόσμιος φορέας τεχνολογικής εκπαίδευσης, η INCO Academy συντονίζει την υλοποίηση του IT Support Certificate σε Ελλάδα και Ευρώπη, συνεργαζόμενη με τοπικούς οργανισμούς, όπως η MExoxo, παρέχοντάς τους ανάπτυξη ικανοτήτων, πρόσβαση σε δίκτυα και χρηματοδότηση.

Η MExoxo είναι υπεύθυνη να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει 670 γυναίκες στο IT Support διάρκειας 152 ωρών, ενώ ο πιο σημαντικός ρόλος που έχει αναλάβει είναι η σύνδεση των αποφοίτων του προγράμματος με δυνητικούς εργοδότες στον τεχνολογικό τομέα στην Ελλάδα.

Από τα δεδομένα που έχετε στη διάθεσή σας, ποια είναι η τωρινή εικόνα του τεχνολογικού κλάδου όσον αφορά τη συμμετοχή και ενασχόληση των γυναικών;

Ελπίδα Κόκκοτα: Με τα στατιστικά στοιχεία να αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες εκπροσωπούν μόνο το 17% του κλάδου και επιπλέον αμείβονται 19% λιγότερο από τους άνδρες, το Tech Glass Ceiling είναι γεγονός. Το λεγόμενο «Digital Gender Divide» όπως ορίζεται από το World Economic Forum είναι το χάσμα που σκοπεύουμε να μειώσουμε μέσω του προγράμματος INCO Academy Work in Tech που υποστηρίζεται από το Google.org. To πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη STEM εκπαίδευσης και στην αντίληψη ότι ένα tech περιβάλλον δεν είναι φιλόξενο για μια γυναίκα.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο όταν εμβαθύνουμε στα δεδομένα της ποικιλομορφίας και της διατομεακότητας όπου οι γυναίκες κατέχουν μόνο το 4%. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να μετριαστεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο φάσμα ευκαιριών εργασίας για τις γυναίκες και να υποστηριχθεί η ενδυνάμωση και η εκπαίδευσή τους στην τεχνολογία.

Εκτός από κρατικούς φορείς, το Work In Tech υποστηρίζεται και από 15 πολυεθνικές εταιρείες. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να έχετε στο πλευρό σας τον ιδιωτικό τομέα, σε ένα τέτοιο εγχείρημα;

Ε.Κ.: Στη MExoxo πιστεύουμε ιδιαίτερα στη συλλογική ευθύνη και πάντα αναζητούμε συνεργάτες που μπορούν να συμβαδίσουν με τις προσπάθειές μας, ώστε μαζί να επιτύχουμε ποσοτικό και ποιοτικό αντίκτυπο στις ζωές των γυναικών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θεωρούμε πραγματικά μεγάλη μας τιμή να έχουμε τον ιδιωτικό τομέα στο πλευρό μας στο Πρόγραμμα INCO Academy Work In Tech και μαζί να χτίζουμε την κουλτούρα που σπάει το Tech Glass Ceiling.

Παράλληλα, η συμβολή των ανθρώπων και των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα είναι πολύτιμη για την επίτευξη του στόχου απασχολησιμότητας του προγράμματος, δεδομένου ότι το 50% των συμμετεχουσών θα έχουν την ευκαιρία να προσκομίσουν τα βιογραφικά τους σε εταιρείες που υποστηρίζουν το πρόγραμμα όπως είναι οι Lancome, Teleperformance, Κωτσόβολος, Dialectica και άλλες.

Τέλος, προσωπικά, αισθάνομαι μια τεράστια ελπίδα όταν ο κύκλος της κοινωνικής αλλαγής ως προς την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των γυναικών μεγαλώνει και συμπεριλαμβάνει ανθρώπους με όραμα και σεβασμό προς την κοινωνική συνοχή.

Θεωρείτε ότι υπάρχουν ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης για τις γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας;

Ε.Κ.: Απολύτως! Η βιομηχανία της τεχνολογίας δεν σημαίνει μόνο coding. Η τεχνολογία είναι μια βιομηχανία όπως κάθε άλλη και χρειάζεται άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο και εμπειρία για να συμπληρώσει σημαντικές θέσεις, όπως η διαχείριση, το marketing ή η εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Το πρόγραμμα WIT είναι ένα εξαιρετικό πιστοποιημένο πρόγραμμα που θα προσφέρει σε μια γυναίκα γνώση για τον κλάδο και θα την εξοικειώσει με τη βιομηχανία της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, εάν μια υποψήφια έχει ειδίκευση στο marketing και παρακολουθήσει το WIT θα εμπλουτίσει τις δεξιότητές της και τότε θα μπορέσει να ακολουθήσει μια καριέρα στο Tech.

Οι εταιρείες και ο κόσμος έχουν ανάγκη την ισοτιμία και την ποικιλομορφία προκειμένου να εξελιχθούν, έτσι ο δρόμος είναι ανοιχτός για κάθε γυναίκα που είναι έτοιμη να κάνει «Break her Ceiling» και να εξερευνήσει νέα και μαγικά ταξίδια σταδιοδρομίας.

Στον αντίποδα, ποιές προκλήσεις πιστεύετε ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν;

H.: Από τη μια βλέπουμε ακόμα ανισότητες και εμπόδια στη πρόσληψη γυναικών στη βιομηχανία της τεχνολογίας εξαιτίας των δομικών προκαταλήψεων. Από την άλλη, υπάρχει έλλειψη προβολής γυναικών προτύπων στον χώρο. Είναι όμως αδιαμφισβήτητο, ότι όλοι πρέπει να ενδυναμώνονται για να μπορέσουν να αναπτυχθούν στη ζωή και στην καριέρα τους.

Επομένως η ενδυνάμωση των γυναικών παραμένει εξαιρετικά σημαντική. Αυτός είναι ο στόχος που δουλεύουμε επί σειρά ετών, με έρευνες και συνεργασίες με εργοδότες και ινστιτούτα όπως είναι η Google.org και η MExoxo.