Στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας προχώρησαν χθες η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ), με σκοπό την καταγραφή, αντιμετώπιση και επίλυση σημαντικών και χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Αθήνας. Στους στόχους επίσης είναι τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας να λειτουργήσουν ως πιλότος και για τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας.

Ποια θέματα τίθενται στο τραπέζι
Τα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη συνεργασία των δύο πλευρών, αφορούν στους τομείς: α) Συνεγκατάσταση και αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων, β) Κέντρα εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών και Πάρκα Κεραιών, γ) Μηχανισμός αντιμετώπισης μη νόμιμων εκπομπών, δ) Ακτινοβολούμενη ισχύς και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής καθώς και τρόποι μείωσης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, ε) Προστασία αεροναυτιλίας και ραδιοβοηθημάτων, στ) Ενδεδειγμένος συχνοτικός διαχωρισμός και Χάρτης Συχνοτήτων.

Δημιουργία ομάδας εργασίας
Τα παραπάνω θέματα θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής ομάδας εργασίας με στελέχη από τη ΓΓΤΤ και την ΕΙΙΡΑ, στις συνεδριάσεις της οποίας δύνανται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι άλλων θεσμικών φορέων και αρμόδιων Ανεξάρτητων Αρχών.

ΕΙΙΡΑ: «Θέλουμε δίκαιους κανόνες και έλεγχο»
O Πρόεδρος ΔΣ της ΕΙΙΡΑ Παναγιώτης Κωστάκης, δήλωσε σχετικά: «Στη ραδιοφωνία έχουμε μάθει να ζούμε με το μέγεθος των στρεβλώσεων που γιγάντωσε διαχρονικά η ανεπάρκεια του ρυθμιστικού πλαισίου, η αδιαφορία του κράτους για λύσεις και συνολικό σχεδιασμό. Στην ΕΙΙΡΑ θέλουμε δίκαιους κανόνες και έλεγχο. Χαρτογραφήσαμε τα ζητήματα, ετοιμάσαμε προτάσεις, συζητήσαμε διεξοδικά με τα ευρωπαϊκά ραδιόφωνα, παρακολουθούμε στενά τις κανονιστικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, διαβουλευόμαστε στις Βρυξέλλες. Η σημερινή υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας με τον κύριο Μαγκλάρα και την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την οποία χαιρετίζουμε, συνιστά την αρχή επίλυσης για ένα μικρό μέρος των στρεβλώσεων, ωστόσο λειτουργεί ως ηχηρή απόδειξη ότι η συνεννόηση είναι η μόνη επιλογή για όσα ακόμα έχουμε μπροστά».

ΓΓΤΤ: «Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας»
Ο Γενικός Γραμματέας της ΓΓΤΤ Βασίλης Μαγκλάρας δήλωσε: «Η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την Πολιτεία, καθώς η πολυνομία, κακονομία, παρανομία και αδιαφορία δεκαετιών έχει επιφέρει σημαντικό κόστος στο περιβάλλον και στους πολίτες και έχει πολλές φορές οδηγήσει σε αδιέξοδο τους ρ/φ σταθμούς. Η έναρξη συστηματικού διαλόγου με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς αποσκοπεί στον εντοπισμό των προβλημάτων και στην άμεση επίλυσή τους αλλά κυρίως στην ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας συνεννόησης και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων».