Πραγματοποιήθηκε την 26η Ιουνίου η πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής Ομάδας Εργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών του Νομού Αττικής. Στόχος η καταγραφή των εκκρεμών ζητημάτων και η άρση των στρεβλώσεων.

Η συγκρότηση και λειτουργία της Ειδικής Ομάδας Εργασίας εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει λάβει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), με στόχο τη ρύθμιση των εκκρεμών ζητημάτων και τη διόρθωση των στρεβλώσεων του παρελθόντος που αφορούν στη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών του Ν. Αττικής αλλά και της Περιφέρειας.

Η Ομάδα αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη της ΓΓΤΤ και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και εκπροσώπους της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Aττικής (ΕΙΙΡΑ). Για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της, στις εργασίες της θα κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι θεσμικών, δημόσιων και ιδιωτικών, φορέων, οι αρμοδιότητες των οποίων άπτονται των ζητημάτων αδειοδότησης και λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην πρώτη της συνεδρίαση, η Ομάδα Εργασίας κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
• Υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης και εφαρμογής πλήρους και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου με στόχο την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών όλης της χώρας.

• Στο πλαίσιο της παραπάνω κοινής παραδοχής, αποφασίστηκε ότι η αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓΤΤ θα κοινοποιήσει στα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Εργασίας το σχέδιο του Χάρτη Συχνοτήτων για το ραδιόφωνο, το οποίο έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), προκειμένου τα μέλη της να λάβουν πλήρη γνώση του περιεχομένου του και να εκφράσουν τις απόψεις τους επί αυτού.

• Επισημάνθηκαν οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της λειτουργίας του ραδιοφώνου και αποφασίστηκε ότι η Ομάδα θα εργαστεί συστηματικά με στόχο την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού σχεδίου για τη μετάβαση στο ψηφιακό ραδιόφωνο, με παράλληλη διατήρηση της αναλογικής εκπομπής, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των νέων εργαλείων και μέσων ραδιοφωνικής μετάδοσης (5G, διαδίκτυο, multiplatform radio). Η ΕΙΙΡΑ δεσμεύτηκε να παραδώσει ένα υπόμνημα με τις θέσεις για τη μετάδοση ραδιοφωνικού σήματος μέσω όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών (multiplatform radio).

• Αποφασίστηκε ότι στην επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας θα κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (ΠΕΪΡΑΣ), προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους.

• Η επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας προγραμματίστηκε για την Τετάρτη 03/07/2019.

«Στόχος μας οι λύσεις εντός χρονοδιαγράμματος»
Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας, Βασίλειος Μαγκλάρας, δήλωσε: «Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ανοιχτά και ουσιαστικά για τα νομικά και τεχνικά προβλήματα που αφορούν στη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών του Ν. Αττικής.

Στόχος της προσπάθειάς μας είναι να αποτυπωθεί συστηματικά και με πληρότητα το σύνολο των ως άνω προβλημάτων, να εξευρεθούν, μέσω του διαλόγου, της συνεργασίας και της εποικοδομητικής σύμπραξης όλων των συναρμόδιων φορέων, οι ενδεδειγμένοι τρόποι επίλυσής τους και να τεθεί το χρονοδιάγραμμα της άμεσης εφαρμογής τους, προκειμένου το ραδιόφωνο να αρχίσει επιτέλους να λειτουργεί σε καθεστώς πλήρους νομιμότητας, διαφάνειας, σταθερότητας και προβλεψιμότητας.

Επισημαίνεται ότι τα συμπεράσματα της παρούσας προσπάθειας θα αξιοποιηθούν και θα αποτελέσουν τη βάση για την επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και οι περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας, για τους οποίους αναμένεται άμεσα να εκκινήσει σχετική προσπάθεια».

«Η συνεργασία είναι η μόνη οδός για την εξεύρεση λύσεων»
Ο εκπρόσωπος του Προεδρείου της ΕΙΙΡΑ, Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, δήλωσε: «H συνεργασία και η συνεννόηση όλων των εμπλεκομένων εταίρων στα ζητήματα της Ελληνικής ιδιωτικής ραδιοφωνίας είναι η μόνη οδός για την εξεύρεση λύσεων στα ζητήματα του κλάδου. Καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που αποδεικνύει μεν πως υπάρχουν υπεύθυνοι κυβερνητικοί που εργάζονται για το κοινό καλό σε κάθε κυβέρνηση, έστω και τη ύστατη στιγμή, και που θα είμαστε πάντα πρόθυμοι να συνεργαστούμε, αλλά που χρειάζονται συνολικότερη κυβερνητική στήριξη και σχέδιο για την αντιμετώπιση των σωρευμένων στρεβλώσεων», ενώ συμπλήρωσε, σχολιάζοντας τις προκλήσεις που υπάρχουν για το μέλλον, λέγοντας «η πρωτοβουλία συνεργασίας έχει τον χαρακτήρα ενεργού σύμπραξης και αφήνει πρόσφορο έδαφος θεσμικής συνέχειας σε αυτή τη συνεννόηση, που θα πρέπει να εστιάσει στο μέλλον και να λάβει υπόψη τις συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη νέων εργαλείων μετάδοσης ραδιοφωνικού σήματος.

Εμείς στην ΕΙΙΡΑ συνεισφέρουμε στην ευρωπαϊκή διαβούλευση μέσω της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφώνων (AER), στις Βρυξέλλες, όπου έχουμε επεξεργαστεί προτάσεις για την ανάπτυξη της ραδιοφωνίας με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων τεχνολογιών (multi-platform radio), αλλά και την αξιοποίηση της τεχνολογίας DAB και DAB+, με παράλληλη διατήρηση των FM, ειδικά σε μία χώρα όπως είναι η Ελλάδα».