Στην Outstand Communications ανέθεσε η Spotawheel τη διαχείριση της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων του brand, κατόπιν κλειστού spec. Συγκεκριμένα, η Outstand αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείου Τύπου, καθώς επίσης και τις σχέσεις με media.

Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής, την ανάπτυξη προγραμμάτων με influencers, την προώθηση και δημιουργική επικοινωνία των υπηρεσιών της Spotawheel, όπως επίσης και τη διοργάνωση εκδηλώσεων με στόχο να προωθηθούν οι υπηρεσίες και η φιλοσοφία της εταιρείας.

Κύριος στόχος της συνεργασίας είναι να τονωθεί το brand awareness της Spotawheel, τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο κοινό, να επικοινωνηθούν όλα τα corporate και B2C νέα της εταιρείας, αλλά και να εκπαιδευτεί το καταναλωτικό κοινό γύρω από τη σωστή και διαφανή διαδικασία αγοράς και πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.