Στην Outstand Communications ανέθεσε η Mat Fashion τη διαχείριση της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων του fashion brand.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Outstand Communications αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείου Τύπου, την υλοποίηση influencers campaigns σε πολλαπλά social media platforms, καθώς και τον σχεδιασμό και υλοποίηση όλης της επικοινωνιακής στρατηγικής επικοινωνίας του brand.

Με σύνθημα το body positivity, η αμιγώς ελληνική Mat Fashion διαθέτει παρουσία σε 55 χώρες.