Τον λογαριασμό δημοσίων σχέσεων για την Berkshire Hathaway HomeServices Athens Properties, το νέο ελληνικό γραφείο του παγκόσμιου δικτύου real estate, ανέλαβε η Ikon Fleishman Hillard του BBDO Communications Group. Στόχος είναι να ενισχυθεί η γνώση για την εταιρεία, την τεχνογνωσία της, το τοπικό χαρτοφυλάκιό της και την αξία, την οποία φέρνει για τους πελάτες της, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Το πρόγραμμα επικοινωνίας εντάσσεται στην ευρύτερη συνεργασία του δικτύου της Fleishman Hillard και των συμβούλων της σε θέματα real estate, με την Berkshire Hathaway Home Services στην περιοχή ΕΜΕΑ. Στόχοι της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών «της υψηλότερης δυνατής ποιότητας, η δημιουργία εμπιστοσύνης, η ακεραιότητα και η αποτελεσματικότητα».