Η FMN αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων, καθώς επίσης και τις σχέσεις με τα media για το Chalet του Παρνασσού. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό ολόκληρης της εμπορικής στρατηγικής, την ανάπτυξη προγραμμάτων με influencers, την προώθηση και δημιουργική επικοινωνία των νέων μαγαζιών εστίασης με στόχο να προωθηθεί το Chalet και σαν γαστρονομικό σημείο. Στόχος είναι η προσέγγιση του κοινού με αποτελεσματικό και δημιουργικό τρόπο
και η αύξηση του brand awareness.