Στόχος της νέας συνεργασίας είναι η ενδυνάμωση του online positioning και η ισχυροποίηση του Top of Mind Awareness & Brand Recall για το WD40 στην ελληνική αγορά, χρησιμοποιώντας ως βασικά εργαλεία στρατηγικής σύγχρονες πρακτικές Performance Marketing και SEO. Ο Νίκος Ασβεστάς, Managing Director της Flip New Media, δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε την εταιρεία Vector Brands στους συνεργάτες μας. Ζητούμενό μας είναι να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά κάθε μία από τις πολύπλευρες χρήσεις της σειράς προϊόντων WD40 στο digital περιβάλλον, ενισχύοντας δυναμικά το Content Value για τους καταναλωτές».