Σε συνεργασία µε την Efrata προχώρησε πρόσφατα η Valsamidis Elevators.

Ανέλαβε την επικοινωνία της Valsamidis Elevators.

Σε συνεργασία µε την Efrata προχώρησε πρόσφατα η Valsamidis Elevators. Συγκεκριµένα, η Efrata ανέλαβε τη στρατηγική επικοινωνία και το κοµµάτι των media relations της εταιρείας, η οποία διαθέτει µακρόχρονη παρουσία στον χώρο ανελκυστήρων και συστηµάτων µεταφοράς.

Η Valsamidis Elevators καλύπτει κάθε ανάγκη µεταφοράς ατόµων ή φορτιών, οποιουδήποτε µεγέθους και βάρους και οποιασδήποτε κατασκευής, απλής ή ειδικών απαιτήσεων, ενώ έχει αναπτύξει και διατηρεί σταθερές και µακροχρόνιες συνεργασίες µε εταιρείες διαφορετικού αντικειµένου, όπως οι Cosmote, Public, Τράπεζα Πειραιώς, ΑΒ Βασιλόπουλος.