Στην Concept Communication Strategies ανέθεσε η D Marinas Hellas το πλάνο των Δημοσίων Σχέσεων και τη διαχείριση της στρατηγικής επικοινωνίας.

Ανέλαβε τα PR και την επικοινωνία της D Marinas Hellas.

Στην Concept Communication Strategies ανέθεσε η D Marinas Hellas το πλάνο των Δημοσίων Σχέσεων και τη διαχείριση της στρατηγικής επικοινωνίας. H D Marinas Hellas διαχειρίζεται τις μαρίνες της Ζέας στην Αττική, των Γουβιών στην Κέρκυρα, της Λευκάδας και της Καλαμάτας και αποτελεί μέλος του παγκοσμίου D-Marin Global Marina Network.

Η συνεργασία περιλαμβάνει υπηρεσίες Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Συμβουλευτικής, Event Management και Influencers Marketing με στόχο την ανάδειξη των υπηρεσιών της κάθε μαρίνας χωριστά, αλλά και του brand D Marin στο σύνολό του. Η Γιώτα Χουλιαρά, Managing Director της Concept Communication Strategies, δήλωσε: «Η διεθνής συγκυρία αποτέλεσε μια πρόκληση για να ενεργοποιήσουμε νέα μέσα, νέες ιδέες και προτάσεις δραστηριοποίησης ενός brand απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, στους εταίρους, αλλά και στους πελάτες του».