Ανέλαβε την προώθηση της καμπάνιας «Ευρώπη για τους Δημιουργούς»
Η «Ευρώπη για τους Δημιουργούς», μία συμμαχία πολιτών, δημιουργών και οργανώσεων, η οποία μάχεται υπέρ της Οδηγίας Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, έχει ξεκινήσει καμπάνια, καλώντας τους πολίτες και αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, να πάρουν μέρος στη συζήτηση και να διασφαλίσουν ότι θα ακουστούν οι φωνές τους.

H Communication Effect έχει αναλάβει την προώθηση της καμπάνιας στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει media relations, press office, συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και social media. Η καμπάνια στοχεύει στο να αντικρούσει την παραπληροφόρηση, εξηγώντας τα ζητήματα που διακυβεύονται και το πόσο σημαντική είναι η ψήφος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπέρ της Οδηγίας Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Σεπτεμβρίου. Το Άρθρο 13 της οδηγίας θα ζητάει από τις πλατφόρμες του διαδικτύου να διαπραγματεύονται δίκαιες συμβάσεις αδειών με τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.