Ανέλαβε την επικοινωνία του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος
Η Alpha Public Relations αναλαμβάνει την επικοινωνία του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.

Οι ενέργειες επικοινωνίας αφορούν τις δράσεις του Συλλόγου στην ενημέρωση του ελληνικού πληθυσμού σχετικά με την ημικρανία και τις κεφαλαλγίες, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των Αρχών και την ενημέρωση των ασθενών που πάσχουν από αυτές για τους τρόπους βελτίωσης της κατάστασή τους, ώστε να αποκτήσουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στα τέλη του 2017 και πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμό που έχει σαν βασικούς στόχους την κοινωνικοποίηση των ασθενών μεταξύ τους, την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση της κοινής γνώμης, των ασθενών και των γιατρών, αλλά και την έρευνα (κυρίως δημογραφική) σε σχέση με τις κεφαλαλγίες στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, ο Σύλλογoς έχει την υποστήριξη εξειδικευμένων νευρολόγων με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των κεφαλαλγιών.