Η Aia Relate ανέλαβε την επικοινωνία του ΙΕΚ Όμηρος, σε επίπεδο Δημοσίων Σχέσεων. Το ΙΕΚ Όμηρος μετρά περισσότερα από 70 χρόνια παρουσίας στον χώρο της εκπαίδευσης, ενώ σε έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Alco, οι απόφοιτοί του εμφανίζονται ευχαριστημένοι από την επιλογή τους να σπουδάσουν στη συγκεκριμένη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης, με 9 στους 10 να δηλώνουν πως έχουν ήδη ενταχθεί με επιτυχία στην αγορά εργασίας.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει, ότι οι ειδικότητες, για τις οποίες ξεχωρίζει το ΙΕΚ Όμηρος, είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς, καθώς σε συντριπτικό ποσοστό, οι 7 στους 10 απόφοιτους του εργάζονται σε τομέα σχετικό με την ειδικότητά τους, ενώ το 77% δηλώνει πως οι σπουδές τους βοήθησαν στη διαδικασία εξασφάλισης θέσης στην αγορά εργασίας.