Αντικείμενο είναι η δημιουργία 360ο στρατηγικού πλάνου προώθησης και επικοινωνίας. Συνοπτικά, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν online και offline ενέργειες, συμβουλευτική branding, διαχείριση των λογαριασμών του Γυναίκας Υγεία στα social media, δημόσιες σχέσεις, influencer marketing, κ.ά. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη στις 14 Νοεμβρίου, το Γυναίκας Υγεία προσφέρει δωρεάν εξετάσεις σακχάρου.