Το PIF εκπροσωπεί 23 ηγέτιδες εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες συνεργάζονται με απώτερο σκοπό την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών Ελλήνων ασθενών. Οι εταιρείες μέλη του PIF αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία σε αξίες της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς, καθώς επίσης και την πλειονότητα των εγχώριων επενδύσεων σε διεθνείς κλινικές μελέτες με πάνω από 90 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, απασχολώντας παράλληλα 3.000 επαγγελματίες. Η Weber Shandwick στοχεύει στην επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων του PIF, μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών  επικοινωνίας και προγραμματισμού, ανάπτυξης σχέσης με ΜΜΕ, καθώς και λειτουργία του Γραφείου Τύπου.