Στη Red Lemon ανέθεσε η Ελένη Πετρουλάκη τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων digital Μέσων του brand. Στόχος της συνεργασίας ήταν ο νέος ιστότοπος elenipetroulaki.com να στεγάσει αποτελεσματικά όλες τις δραστηριότητες fitness (Total Body Make Over, Fitlab), το blog και το e-shop, προσθέτοντας και μία νέα ενότητα, τα Smart Workout Videos. Στη νέα ενότητα, ο επισκέπτης μπορεί να βρει free videos άσκησης της personal trainer και να εγγραφεί στα νέα workouts της, μέσω της online πλατφόρμας άσκησης στο workout.elenipetroulaki.com.