Με το πρόγραμμα «We Sea More».

Η Nestlé Ελλάς και η Polyeco ΑΕ συνεργάζονται για τη μείωση των επιπτώσεων της πλαστικής ρύπανσης, θέτοντας σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα «We Sea More», που έχει ως στόχο την ανίχνευση, καταγραφή και συλλογή των απορριμμάτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Το πρόγραμμα έλαβε χώρα στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Παλαιού Φαλήρου, τους 3 πρώτους μήνες του 2020. Περιοχή μελέτης αποτέλεσε η θαλάσσια και παράλια έκταση συνολικού εμβαδού ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου, που βρίσκεται στην περιοχή «Ακτή Έδεμ» στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, όπου εκβάλει το ρέμα της Πικροδάφνης.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η δυνατότητα αξιοποίησης μη επανδρωμένων συστημάτων (ΣμηΕΑ) και της τηλεπισκόπησης, στον άμεσο και έγκυρο εντοπισμό ρύπων και ειδικότερα πλαστικών στις ακτές, στην επιφάνεια και τον βυθό της θάλασσας. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε τρία στάδια: Τη χαρτογράφηση των απορριμμάτων, τη συλλογή και τη μετέπειτα διαχείριση και αξιοποίησή τους.