Τις ανάγκες του «Χαμόγελου του Παιδιού» σε νερό, για ένα έτος, καλύπτει η εταιρεία εμφιάλωσης νερού, Δίρφυς, στο πλαίσιο της πρόσφατης διαχρονικής στρατηγικής συνεργασίας της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας με τον οργανισμό. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει σημαντικές ποσότητες εμφιαλωμένου νερού, οι οποίες, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες των μελών της κοινότητας, συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών του οργανισμού.