Διευθυντής Δημοσίου Κεντρικής και Α. Ευρώπης στον τομέα της Εκπαίδευσης

Στα νέα του καθήκοντα, ο Παπαφώτης αποκτά ενισχυμένο ρόλο όσον αφορά στην ανάπτυξη σημαντικών συνεργειών για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων στις αγορές της ευθύνης του. Ο ίδιος δήλωσε σχετικά: «Στην Microsoft πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον κάθε ανθρώπου, κοινότητας και έθνους. Με αίσθηση τιμής και μεγάλης ευθύνης αναλαμβάνω τον συντονισμό της συνεργασίας της Microsoft σε κρατικό επίπεδο με 33 χώρες, 14 εκ των οποίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον χώρο της Παιδείας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για τον 21ο αιώνα». Ο Χριστόδουλος Παπαφώτης μετρά 7 χρόνια επιτυχημένης πορείας στη Microsoft.