Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone, Generation Next, με στόχο μια κοινωνία ισότιμης συμμετοχής της νέας γενιάς στη STEM εκπαίδευση, επιστρέφει με τον 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό. Στο πλαίσιο του προγράμματος, υλοποιούνται virtual classrooms για καθηγητές, καθώς και εξωσχολικά online STEM Labs για μαθητές που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε εξωσχολικές δραστηριότητες STEM, σε περιοχές από όλη την Ελλάδα. «Στόχος μας είναι να εξελίσσουμε συνεχώς το περιεχόμενο του προγράμματος και να ενθαρρύνουμε όλο και περισσότερους νέους να εκπαιδευτούν μέσω του STEM, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας βιώσιμης ψηφιακής κοινωνίας ισότιμης για όλους», αναφέρει η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Κοινωνικής Προσφοράς Vodafone Ελλάδας.