Ο Δημήτρης Βιδάκης ανέλαβε Operating Partner στη Elikonos Capital Partners, από την 1η Σεπτεμβρίου. Από τη θέση αυτή, θα συμμετέχει στην αξιολόγηση των επενδύσεων, επικεντρώνοντας σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, εταιρικής και εμπορικής ανάπτυξης και διοικητικής λειτουργίας.

Ο Δημήτρης Βιδάκης προέρχεται από την Παλίρροια, όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος από τις αρχές του 2019. Μέχρι τότε, κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στον όμιλο Κορρές. Επίσης, υπήρξε στέλεχος της Coca-Cola Hellenic, όπου ξεκίνησε ως Γενικός Διευθυντής Πολωνίας, ενώ, από το 2006, κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ελλάδος και του Προέδρου των Τσακίρης και ΕΛΧΥΜ.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας ένα τόσο υψηλού επιπέδου στέλεχος, με πολύχρονη διεθνή και εγχώρια εμπειρία και βαθιά και πολύπλευρη γνώση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα και έναν εξαιρετικό άνθρωπο», δήλωσε ο Π.Παπαγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Elikonos Capital Partners.