Με την στήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων επιχειρηματιών. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η διαχείριση τπραγματοποιείται από κοινού από το Anatolia School of Business του American College of Thessaloniki, μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια, και το ALBA στην Αθήνα. Δίνοντας έμφαση στη δημιουργία μίας νέας γενιάς επιχειρηματιών ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ελλάδας, η  Ελληνική Πρωτοβουλία στηρίζει το πρόγραμμα VentureGarden. Υποβολές συμμετοχής μέχρι τις 11 Ιουλίου.