Η KPMG ανακοίνωσε την έναρξη του νέου κύκλου People Excellence Awards στην Ελλάδα. Κατά την πρώτη φάση της διοργάνωσης, τον Οκτώβριο του 2021, οι επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού θα κληθούν να προτείνουν τις εταιρείες που θεωρούν ότι έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει τις πιο πρωτοπόρες πρωτοβουλίες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, σε μία από τις παρακάτω τρεις περιοχές: Αξιοποίηση δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού για τις αποφάσεις του αύριο, Διαμόρφωση του «Ανθρώπινου Δυναμικού του αύριο» και Ανάπτυξη κουλτούρας Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης.

Στο τέλος της πρώτης φάσης θα αναδειχθούν οι εταιρείες που πρωτοπορούν ανά θεματική περιοχή σε κάθε έναν από τους 9 κλάδους: Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Τρόφιμα-Ποτά, Τεχνολογία-Τηλεπικοινωνίες, Βιομηχανία, Πετρελαιοειδή-Ενέργεια, Φαρμακευτικές, Λιανικό Εμπόριο, Υπηρεσίες, Εμπόριο. Κατά τη δεύτερη φάση, οι Γενικοί Διευθυντές των εταιρειών του αρχικού δείγματος επιλέγουν τις 2 καλύτερες ανά κατηγορία βράβευσης πρωτοβουλίες. Από την τελική ψηφοφορία θα προκύψουν οι νικήτριες εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου.