Έως τις 30 Νοεμβρίου

Η διαδικασία αιτήσεων ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου. Η αξιολόγηση και επιλογή γίνεται μέσω μιας πολυδιάστατης διαδικασίας, που περιλαμβάνει μια σειρά συνεντεύξεων με μέλη του δικτύου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, και κορυφώνεται στα διεθνή πάνελ επιλογής (International Selection Panels), που διεξάγονται πέντε με έξι φορές ετησίως σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου. Στην Ελλάδα έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο 16 εταιρείες με σημαντική παρουσία στον κλάδο τους και υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Οι εταιρείες που εντάσσονται στο δίκτυο, παρουσιάζουν κατά μέσο όρο αύξηση στον τζίρο και τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας άνω του 50%.