Διάρκειας 3 μηνών με έναρξη την 28η Μαρτίου

Κατά τη διάρκεια του τρίμηνου προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε θέματα γύρω από το Digital Branding, τα Web Analytics, το Performance Marketing, τα Social Media και το Mobile Marketing. Εισηγητές του Diploma in Digital Marketing είναι καθηγητές του BCA και έμπειρα στελέχη των εταιρειών ThinkDigital και ForestView. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του IAB και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν μία από τις ελάχιστες, πλέον, θέσεις με χρηματοδότηση από το ΛΑΕΚ.