Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και, γενικότερα, οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει την ιδέα του ή τη μεθοδολογία του σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, με την προοπτική να επιτύχει στην ελληνική αγορά και στη συνέχεια να γίνει εξωστρεφές. Ο τρίτος κύκλος ξεκινάει τέλη Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται μέσα Ιουνίου 2019. Στη διαδικασία τελικής επιλογής θα συμμετέχουν οι καλύτερες ομάδες που θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση και συμπλήρωση ειδικής φόρμας στο site, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι 7/01/19. Οι ιδέες των ομάδων θα πρέπει να εντάσσονται  στο θεματικό πεδίο των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών (fintech).