Αναλαμβάνει ο Chet Gulland

[Νέα Υόρκη] Ο Gullard προέρχεται από το agency The Barbarian Group, όπου ασκούσε καθήκοντα Executive Director of Strategy και συνεργαζόταν με πελάτες όπως οι Pepsi, General Electric, Samsung και Google. Ουσιαστικά επιστρέφει όμως στη Droga5, μιας και νωρίτερα είχε εργαστεί στο agency του David Droga ως Planning Director.

OTEACADEMY – ΟΑΕΔ
H OTEAcademy συμμετέχει στη δράση κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων που εξήγγειλε ο ΟΑΕΔ σχετικά με τη χορήγηση επιταγών κατάρτισης, ή αλλιώς «training vouchers», για την πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Εκτός από τις 100 ώρες βασικής εκπαίδευσης, η ΟΤΕAcademy προσφέρει δωρεάν στους συμμετέχοντες 20 επιπλέον ώρες εκπαίδευσης για σύνταξη βιογραφικού, προετοιμασία
για την καλύτερη επιλογή εργασίας και εκπαίδευση για επιτυχή επαγγελματική συνέντευξη.