Ο Laurent Garaffini, Γενικός Διευθυντής της Credit Agricole Leasing Ισπανίας

Υπήρξε Γενικός Διευθυντής της Credit Agricole Leasing Ισπανίας από τον Σεπτέμβριο 2007, ενώ εργάστηκε στο παρελθόν σε διάφορες θέσεις διεθνώς (ως ειδικός χρηματοδότησης εμπορίου – export finance) στην LCL πριν συνεργαστεί με την CAL&F ως υπεύθυνος στις χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων και έπειτα ως Area Manager για Ελλάδα και Μαρόκο.