Ο Δημήτρης Μπακάκος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Integration στη SingularLogic, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού της διοίκησης της εταιρείας. Ο Δημήτρης Μπακάκος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής σε θέσεις ευθύνης, ενώ παράλληλα έχει εξειδίκευση στη διαχείριση έργων Integration. Στέλεχος σε εταιρείες πληροφορικής για περισσότερα από 32 έτη, τα 12 τελευταία διατηρούσε τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων στη Space Hellas, ενώ έχει αποτελέσει και στέλεχος στη SingularLogic για 20 έτη, τα περισσότερα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.