Αναλαμβάνει ο Χάρης Κούντουρος, από 1ης Νοεμβρίου

Ο Xάρης Κούντουρος αντικαθιστά στα καθήκοντα αυτά τον Αντώνη Καϊλή, ο οποίος αφυπηρέτησε τον Ιανουάριο 2015. Ο Χάρης Κούντουρος εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2006, έχει εργαστεί στην Δ/νση Οικονομικών, καθώς και στη Δ/νση Σχέσεων του Ε.Κ. με τα εθνικά Κοινοβούλια. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη νομική από το King’s College του Λονδίνου.