Στο δυναμικό της Comsys CX εντάχθηκε πρόσφατα ο Γιάννης Καραντώνης, αναλαμβάνοντας τη θέση του Director Of Business Development. Πρόκειται για έμπειρο στέλεχος της αγοράς, έχοντας αναλάβει θέσεις ευθύνης σε διάφορες εταιρείες. Πριν την ένταξή του στην Comsys CX διετέλεσε Founder & Managing Partner στη Nexus Outsourcing Sales Services. Παλαιότερα, αποτέλεσε μεταξύ άλλων, Business Development Director στην Motivian, καθώς και Commercial Director στην ComSys SA το διάστημα 2013-2014. Η Comsys CX είναι πάροχος λύσεων οmnichannel customer engagement.