Την θέση αναλαμβάνει ο Jose Carlos Gonzalez-Hurtado

(ΣΙΚΑΓΟ) Ο Gonzalez-Hurtado θα είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική και εκτέλεση όλων των υπηρεσιών της IRI στις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Αυστραλίας, της Νοτίου Αμερικής, της Ασίας και Ειρηνικού, καθώς και της Νέας Ζηλανδίας. Κατέχοντας ηγετικό ρόλο στη δημιουργία ανάπτυξης, στην προώθηση της καινοτομίας και στην τόνωση της συνεργασίας σε όλες τις περιφέρειες ο Gonzalez-Hurtado έρχεται να ενδυναμώσει τη στρατηγική ανάπτυξης της IRI. Πρόκειται για ένα έμπειρο στέλεχος με σημαντική προϋπηρεσία σε μεγάλες εταιρείες όπως η Carrefour, στην οποία και διετέλεσε Chief Commercial Officer, και η Procter & Gamble στην οποία και εργάστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις υψηλής ευθύνης.